Περιγραφή

Rodney Boyer

Σύγχρονη Πειραματική Βιοχημεία

Μετάφραση, Επιστηµονική & Γλωσσική Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Νίκος Λυδάκης Σηµαντήρης, Καθηγητής Χηµείας, Τµήµα Γεωπονίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο


Ο Νίκος Λυδάκης-Σηµαντήρης  είναι  Καθηγητής  Χηµείας  και  Βιοχηµείας  στο  Τµήµα Γεωπονίας  του  Ελληνικού  Μεσογειακού Πανεπιστηµίου. Έλαβε  το  πτυχίο  του  από  το Τµήµα Χηµείας του  ΕΚΠΑ και το  Master  του  από το  Τ µήµα Χηµείας του  Πανεπιστηµίου Κρήτης.   Συνέχισε  τις  σπουδές  του  στο  Εργαστήριο  Φυσικοχηµείας  του  Τµήµατος  Χηµείας του Michigan State University, όπου σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Βιοχηµείας του Τµήµατος  Χηµείας  του  Παν/µίου  Κρήτης  ολοκλήρωσε  το  1996  τη  διδακτορική  του διατριβή στη µελέτη των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων στην οξειδωτική πλευρά του Φωτοσυστήµατος  ΙΙ  των  ανώτερων  φυτών.    Κατόπιν  εργάστηκε  πάνω  στο  πρόβληµα δοµής-δραστικότητας  των  βιολογικών  µορίων  ως  µεταδιδακτορικός  ερευνητής  στο Τµήµα  Βιολογίας  του  University  of  Michigan για  το  χρονικό  διάστηµα  1996  –  1999, οπότε επέστρεψε στην Ελλάδα. Εργάστηκε ως Ερευνητής/Διευθυντής Εργαστηρίου στο Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο  Χανίων. To  2002 εκλέχτηκε  στο Τ µήµα  Μηχανικών Φυσικών  Πόρων  και  Περιβάλλοντος  του  ΤΕΙ  Κρήτης,  όπου  έφτασε  στη  βαθµίδα  του Καθηγητή το 2017.  Από την ίδρυση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου είναι Καθηγητής  στο  Τ µήµα  Γεωπονίας. Κατά  την  ακαδηµαϊκή  του  πορεία  έχει  έντονη ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή   δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α   σ τ ο   π ε δ ί ο   τ η ς   β ι ο χ η µ ε ί α ς   π ρ ω τ ε ϊ ν ώ ν   κ α ι της βιοπεριβαλλοντικής χηµείας και έχει δηµοσιεύσει πολλά άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά.  Έχει συγγράψει δύο βιβλία Χηµείας και έχει µεταφράσει τρία βιβλία Χηµείας και  Βιοχηµείας.


Χαρακτηριστικά

Μέγεθος Β5 (17.0 εκ. πλάτος * 25.0 εκ. ύψος)
Χρώμα Εσωτερικού Ασπρόμαυρο
Επιμελητές Λυδάκης-Σημαντήρης Ν.
Συγγραφείς Boyer

Σχετικά προϊόντα