Περιγραφή

Τίτλος:    Χημεία3: Εισαγωγή στην Ανόργανη Χημεία, στην Οργανική Χημεία και στη Φυσικοχημεία
Έκδοση:    
ISBN:     978-618-8187-13-9

Συγγραφείς:    Andrew Burrows, John Holman, Simon Lancaster, Tina Overton, Andrew Parsons, Gwen Pilling, Gareth Price

Επιμέλεια:
Άγγλος Δημήτριος
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας
Κατερινόπουλος Χαράλαμπος
Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας
Λυδάκης-Σημαντήρης Νικόλαος
Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο , Τμήμα Γεωπονίας
Μήλιος Κωνσταντίνος
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας
Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Χημικών Περιβάλλοντος
Παπαδημητρίου Βασίλειος
ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας
Περγαντής Σπυρίδων
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας


Η Ελληνική έκδοση του συγγράμματος με τίτλο «Χημεία3» (τίτλος πρωτότυπου «Chemistry3») αποτελεί μια διαφορετική, σύγχρονη προσέγγιση της διδακτικής της Χημείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σε όλη την έκταση του συγγράμματος δίνεται έμφαση στην κατανόηση της Χημείας, παρουσιάζοντας το εκάστοτε θέμα με απλό, κατανοητό, αλλά ταυτόχρονα πλήρη και επιστημονικά ολοκληρωμένο τρόπο.

Το βιβλίο αυτό, στην Αγγλική του έκδοση, αποτελεί ένα εξαιρετικά επιτυχημένο σύγγραμμα Χημείας, το οποίο διδάσκεται σε μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων, σε χώρες της Ευρώπης, και έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές τόσο από καθηγητές χημείας όσο και από φοιτητές.  Απευθύνεται σε φοιτητές/τήτριες Χημείας, καθώς και άλλων κατευθύνσεων, όπως Βιολογίας, Φυσικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας, Επιστήμης των Υλικών, καθώς και των Επιστημών Μηχανικού, για να αναφέρουμε κάποιες από αυτές.


Ο απλός και ιδιαίτερα μορφοποιημένος τρόπος παρουσίασης των θεμάτων, η πληθώρα των λυμένων ασκήσεων/παραδειγμάτων, οι πολλές αναφορές σε εφαρμογές της Χημείας στην καθημερινότητα και στην επίλυση σημαντικών σύγχρονων προβλημάτων, κάνουν αυτό το βιβλίο ένα λειτουργικό και ταυτόχρονα ευχάριστο βοήθημα στην κατανόηση των εννοιών της Γενικής και Ανόργανης Χημείας, της Οργανικής Χημείας και της Φυσικοχημείας.

Η επιτυχία της μεταφραστικής ομάδας έγκειται στο ότι κάθε θεματικός κύκλος μεταφράστηκε από επιστήμονες εξειδικευμένους στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, με μεγάλη διδακτική και ερευνητική εμπειρία σε αυτό. Το γεγονός αυτό εξασφάλισε την αποτύπωση των εννοιών με σαφήνεια και ακρίβεια και τη διατύπωση της ορθής ορολογίας, ζητήματα ιδιαίτερα σημαντικά στις θετικές επιστήμες. Αρκετές φορές έγιναν εποικοδομητικές παρεμβάσεις, ώστε ιδιωματισμοί της αγγλικής γλώσσας να μεταφραστούν σε αντίστοιχους ελληνικούς, με στόχο την κατανόηση των εννοιών από τον αναγνώστη του ελληνικού συγγράμματος, χωρίς να χαθεί η αρχική λεκτική έκφραση της αγγλικής. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ερμηνεία των όρων που προέρχονται από Αγγλικές ή Γερμανικές λέξεις και στην ανάπτυξη της έννοιας των όρων που προέρχονται από Ελληνικές λέξεις. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, ή όπου οι αγγλικοί όροι έχουν εισαχθεί στην ελληνική χημική ορολογία, διατηρήθηκαν αυτούσιοι οι αγγλικοί.

Το σύγγραμμα «Χημεία3» δίνει την ευκαιρία στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό να προσεγγίσει μία σειρά από θέματα που αναφέρονται, εκτός της Χημείας, στην Ιατρική, τη Βιολογία, τη Φαρμακευτική, τη Φυσική και την Τεχνολογία δίνοντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, και την κοινωνική πτυχή όσον αφορά τις συνέπειες των ανακαλύψεων στους αντίστοιχους τομείς.
Ως συνολική εκτίμηση, το σύγγραμμα «Χημεία3»  προσφέρει την ουσιαστική επιστημονική γνώση, αποφεύγοντας την απλή περιγραφική προσέγγιση και αποτελεί ένα ευχάριστο κείμενο, απλό και κατανοητό, χωρίς να χάνει την επιστημονικότητά του.